Karakteristike porno filmova

Raspodjela hardcore pornografije je naširoko zabranjena tokom istorije u mnogim zemljama sve do druge polovice 20. stoljeća, kada su mnoge zemlje počele dopustiti neke širenje softcore materijala i tada je počela da biva popularna. Nabava je tada najčešće biva regulirana sustavom ocjenjivanja od strane glavne kompanije, kao i izravnim regulaciju prodajnim mjestima. Ograničenja, prema potrebi, primjenjuju se na projekcije, ili iznajmljivanje, prodaju ili davanje u nakup, u obliku DVD, video, računalne datoteke, itd. Isto tako, javno izlaganje i oglašavanje hardcore pornografije je često zabranjeno, kao što je njegova opskrba maloljetnicima. Većina zemalja smanjila je ograničenja na distribuciju pornografije, bilo opće ili ograničene legalizacije ili neizvršenja zakona previsokim kaznama. Porno filmovi su počeli da bivaju veoma gledani. Većina ublažavanja ograničenja je putem promjena kriterija klasifikacije imena i sustava zemlje. Pokret protiv pornografije su se često snažno protivili legalizaciji. Godine 1969., Danska je postala prva zemlja u svijetu koja je legalizirala pornografiju. Porno filmovi su se tamo snimali. U SAD-u, pravne interpretacije pornografije u odnosu na ustavno pravo na slobodu govora razlikuju od države do države i od grada do grada. Hardcore pornografija i porno filmovi su legalizirani u Velikoj Britaniji u 2000. Sada se svuda veoma gledaju, doista u celom svijetu.